Urejanje vodotokov

Podjetje VGP d.d. iz Kranja je specializirano za izvajanje gradbenotehničnih in biotehničnih del na področju urejanja voda - nižinskih vodotokov, hudournikov in stoječih voda. Zaradi dolgoletnih izkušenj, kontinuitete oz. stalne prisotnosti in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, dobre opremljenosti ter izkušenega strokovnega kadra, smo na območju zgornje Save oziroma celotne Gorenjske vodilni izvajalec del na področju urejanja voda – za občine, fizične in pravne osebe ter večja gradbena podjetja. Izvajamo vse vrste urejevalnih del ne glede na obseg, težavnost, dostopnost in kompleksnost, pri čemer smo razvili številne specialne pristope in tehnike. Pri izvajanju vodarskih del smo maksimalno strokovni in kvalitetni ter kolikor je mogoče ekološko prilagojeni oziroma sonaravni, saj se zavedamo občutljivosti vodnih in priobrežnih ekosistemov.

Gradimo naslednje vrste objektov:
  • klasične in sonaravne regulacije in ureditve vodotokov
  • obrežna zavarovanja ter podporne in obrežne zidove vseh vrst
  • ustalitvene prečne objekte - pragove, drče, jezbice, pregrade, jezove, odvzemne objekte
  • zaplavne objekte - zaplavne pregrade, lovilne jame in peskolove
  • specialne hudourniške objekte
Izvajamo tudi melioracije, odvodnjavanja, čiščenja nanosov iz strug, prodišč in zaplavnih prostorov, poseke obrežne vegetacije itd.