Sanacija plazov in usadov

Podjetje VGP d.d. iz Kranja izvaja vse vrste gradbenotehničnih in biotehničnih del pri sanacijah plazov, usadov, zemeljskih zdrsov, skalnih podorov ter padajočega kamenja. Gradimo pilotne stene ter podporne konstrukcije vseh vrst, drenažne sisteme, odvodnjavanja ter izvajamo biotehnične ukrepe. V tem sklopu nudimo tudi strokovno svetovanje, sodelovanje pri raziskavah, projektiranje ter pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč.