Kamnolomska dejavnost

Podjetje VGP d.d. Kranj je lastnik manjšega kamnoloma Brezovica in ima pridobljeno koncesijsko pravico za njegovo eksploatacijo. Lokacija kamnoloma je pri vasi Brezovica pri Kropi, v dolini Lipnice. Do komnoloma vodi makadamska cesta, oddaljenost od glavne ceste je cca 1 km.

V kamnolomu se vrši pridelava več vrst osnovnih agregatov in surovin za vodnogospodarske ureditve, gradnjo cest in druge gradnje. Pridobivamo oz. izdelujemo vse vrste lomljenca in kamna za obloge (skale za oblaganje brežin in zidavo obrežnih zidov itd.), drobljence, tolčenec ter nedrobljen material. Za vse kamnolomske proizvode imamo pridobljene ustrezne certifikate in izjave o skladnosti, ki omogočajo vgradnjo materialov v objekte, skladno z veljavno zakonodajo.

Vrste proizvodov:
  • DROBLJENEC: 0 - 4 mm, 0 - 16 mm, 0 - 32 mm, 0 - 63 mm, 0 - 125 mm, 0 - 300 m
  • KAMEN ZA OBLOGE: kamen za ročno oblaganje, kamen za strojno oblaganje
  • ASFALTI: drobljeni 0-16, 0 - 32, 0 - 63
  • PESKI: obsip 0 - 8 mm, 0 - 16 mm; gramoz 0 - 16 mm, 16 - 32 mm, 16 - 50 mm (drenažni), gramoz nesejani
  • NEDROBLJEN MATERIAL: odkrivka z jalovino, kamen s primesmi 0 - 50 mm, jalovina 

prenos cenika