Druge nizke gradnje

Podjetje VGP d.d. iz Kranja ima bogate izkušnje tudi pri gradnjah  drugih vrst objektov nizkih gradenj oziroma infrastrukture. 

Gradimo:
  • kanalizacije, čistilne naprave, sanacije komunalnih deponij
  • vodovode, zbiralnike in druge objekte vodooskrbe
  • ostalo komunalno infrastrukturo
  • ceste in mostove
  • podporne, obrežne in druge zidove
  • objekte odvodnjavanja avtocest in drugih cest
  • objekte malih hidroelektrarn
  • objekte za rekreacijo - smučišča, utrjene pešpoti, urejanje obal za kopališča itd.
  • urejanje zunanje ureditve objektov