Storitve

 

Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj izvaja vse vrste gradbenih in projektantskih storitev na področju urejanja vodotokov, sanacije plazov in usadov ter drugih vrst nizkih gradenj. Opravljamo tudi kamnolomsko dejavnost ter še nekatere druge storitve, ki so navedene v poglavju Druge storitve.

 

Za podrobnejšo predstavitev posameznega sklopa storitev kliknite na izbrano storitev na tej strani - na levi ali spodaj.